Menu Close

Tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo potyriai – impulsas kūrybingam ir inovatyviam požiūriui į ugdymo procesą

Baigiantis mokslo metams, Šakių rajono Metodinės tarybos iniciatyva, materialiai remiant Šakių savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, pritariant Šakių ŠPT, surengta edukacinė kelionė atvėrė galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui su Lenkijos lietuviais, leido pagilinti istorines ir geografines žinias, sustiprino pažinimo, bendradarbiavimo ir asmenines kompetencijas.

Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai ir kiti Šakių rajono švietimo bendruomenės atstovai apsilankė Punsko Kovo 11 – osios licėjuje. Direktorius  Alwid Piotr Niewulis visus maloniai priėmė, supažindino su Lenkijos švietimo sistemos privalumais ir trūkumais, atvėrė licėjaus erdves. Nustebino vietos lietuvių patriotiškas nusiteikimas savo vaikus leisti tik į lietuvišką mokyklą, nors šiems čia reikia mokytis žymiai intensyviau. Kadangi mokinių nėra labai daug, visi gyvena kaip šeima, didžiuojasi ryšiais su Lietuva, dalyvauja konkursuose, dievina krepšinį ir puoselėja patriotinius jausmus. Biruta Wojczulis, licėjaus lituanistė ir metodininkė, papasakojo apie Suvalkų krašto metodinę veiklą, atskleidė kalbinių mažumų mokymosi ypatumus, papasakojo apie vadovėlių ir mokytojų trūkumą, padiskutavo apie lietuvių kalbos kaitą lenkiškoje aplinkoje. Kadangi Kovo 11-osiso licėjaus direktorius Alwid Piotr Niewulis ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorius Robertas Sakas greitai surado bendrą kalbą, reikia tikėtis, kad draugystė tęsis ir rudenį sulauksime svečių iš Punsko.

Pagilinti istorinių ir geografinių žinių visi iš anksto buvo susitarę vykti į Mozūrijos kraštą į Ryną, kur išlikęs XIIIa. didžiulis statinys, minimas kaip Konrado Valenrodo pilis (A.Mickevičiaus poema ,,Konradas Valanrodas“). Dabar šią pilį privatizavęs lietuvių kilmės Andžejus Daugėla puikiai tvarkosi, vilioja turistus, atveria istorines erdves. Netoliese tvyrantys ežerai žavi savo gražumu, gaivumu. Čia sukurta visa vandens turizmo infrastruktūra. Šia pramoga pasimėgauti galima bet kuriame miestelyje ar kaimelyje, bet daugiausiai laivų susitelkę Gižicke (Lėciuje). Čia po ežerą laivu plaukiojo ir šakiečiai.

Grįžtant namo įgytos žinios buvo patikrintos rimti 25 klausimų testu. Visi dalyviai testą išlaikė ir dar naujų klausimų prigalvojo. Pats geriausias klausimas – ,,Kada kita kelionė?“ parodė, kad pedagogai jau buvo pasiilgę įspūdžių, žinių, potyrių atgaivinimo, atnaujinimo, papildymo. Kad prisimintų gerą kelionės nuotaiką, visi buvo apdovanoti konkrečiai šiai kelionei išleistu laikraštuku. Visą kelionę lydėjusi gera nuotaika, geras ūpas užtikrino organizatorius, kad programos tikslai buvo įvykdyti su kaupu.

Kelionę organizavo Šakių rajono Metodinė taryba , Šakių savivaldybės Švietimo, kultūros ir spirto skyrius ir Šakių ŠPT.

Susitikimu su Punsko Kovo 11-osiso licėjaus pedagogais, autobusu ir akiratį plečiančia programa rūpinosi Margarita Liukaitienė, Darius Šlėderis, Danutė Aniulienė.

Skip to content