Menu Close

Socialinių pedagogų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Pagalbos mokiniui specialistų komandinis darbas“
2022-04-28
Organizatorė A. Kasparavičienė, Šakių rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė.
Lektorė R. Stepaitienė, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos vyr. socialinė pedagogė.

Skip to content