Menu Close

Šakių ŠPT organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginiai

Padėkos už metodinę veiklą vakaras
2022-01-06

Seminaras „Bendrojo ugdymo mokyklos strateginio planavimo nuostatos, principai ir praktika“ (40 val. tęstinė programa)
2022-01-20
Organizatoriai: Šakių savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Šakių ŠPT.
Lektorė – dr. J. Valuckienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė.

Šakių ŠPT logotipo konkursas
2022 metai

Šakių „Žiburio“ gimnazijos kvalifikacijos kėlimo renginys ,,Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022. Gamta ir menas“
Organizatoriai: D. Aniulienė, R. Bublaitienė, G. Rinkevičius, I. Merčaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojai.
Lektorė – Kauno gidė L. Čekanauskienė.

Seminaras „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema VIP“
Vasario 17 d.
Organizatoriai: Panemunių MDC, Lekėčių skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Pocevičienė.
Lektorė: N. Kaunickienė, humanitarinių mokslų magistrė, švietimo lyderystės magistrė, edukologijos doktorantė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė.

Mokymai „Savižudybės rizikos vertinimas, pirmos ir tęstinės emocinės pagalbos teikimas“
Vasaris
Organizatoriai: Šakių rajono Visuomenės Sveikatos Biuras
Lektorės: Europos sertifikuotos psichologės Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityse prof dr. N. Žemaitienė, V. Šap.

Nuotolinė paskaita-praktikumas „Interaktyvaus ekrano naudojimas ugdymo procese“.
Kovo 29 d.
Organizatoriai/Lektoriai:
Jolita Leščinskaitė, Šakių r. Griškabūdžio gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Lina Sinkevičienė, Šakių r. Griškabūdžio gimnazija, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Aida Kriaučiūnienė, Šakių r. „Varpo“ mokykla, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Judita Čereškevičienė, Šakių r. „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyrius , pradinių klasių
mokytoja metodininkė.
Raslita Liudžiuvienė, Šakių r. Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Edukacinė išvyka-seminaras „Grįžtamasis ryšys – motyvaciją ir individualią pažangą skatinantis veiksnys“.
balandžio 20 d.
Organizatoriai: Lilija Liutvinienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė,
Gintarė Pocevičienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Lektorė: Jūratė Lazdauskienė, Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos magistrantė, švietimo įstaigų vadovų mentorė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė, I vadybinė kategorija.

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos respublikinis STEAM projektas „Grybo laboratorija“
Balandis-gegužė
Organizatoriai: priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Aurelija Povilaitienė, meninio ugdymo mokytoja Edita Skauronė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Kurienė.

Seminaras „Kūrybinių partnerysčių projektas 3P (Pamatyk. Pažink. Patirk.)
Gegužės 12 d.
Organizatoriai/lektoriai: D. Naujokaitienė, Šakių rajono Kriūkų mokyklos daugiafunkcio centro pavaduotoja ugdymui ir kūrybinių grupių dalykų mokytojų komanda.

Gerosios patirties pasidalinimo renginys „Sportinių žaidimų įtaka ikimokyklinuko sveikatai“.
Gegužės 12 d.
Organizatoriai/lektoriai: D. Šlėderienė, Šakių „Varpo“ mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė.
V. Gudzinevičienė, Šakių jaunimo, kūrybos ir sporto centro direktorės pavaduotoja.

Seminaras „Efektyvus dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas – mokyklos veiklos sėkmės pamatas, ugdytojo psichologinio imuniteto stiprinimas“.
Gegužės 16 d.
Organizatoriai: Lilija Liutvinienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė,
Gintarė Pocevičienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Lektorė: Lidija Laurinčiukienė, Švietimo, verslo, NVO organizacijų konsultantė, lektorė.

Respublikinė nuotolinė konferencija „STEAM „Grybo laboratorija“
Gegužės 25 d.
Organiztoriai: Aurelija Povilaitienė – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Edita Skauronė – meninio ugdymo vyr. mokytoja
Sonata Kurienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Šakių rajono virtuali metodinė-praktinė pradinių klasių mokytojų ir mokinių konferencija „STEBIU, TYRINĖJU, ATRANDU SAVO KRAŠTĄ“, skirtos Sūduvos metams paminėti.
Birželio 7 d.
Organizatoriai: Panemunių MDC, Plokščių skyriaus pradinių klasių mokytojos.
Lektorės: Šakių rajono pradinių klasių mokytojos.

Respublikinis seminaras „Kaip pažadinti savo kūrybiškumą?“
Rugpjūčio 2 d.
Organizatorė: Šakių ŠPT Neformaliojio suaugusių švietimo koordinatorė T. Vrubliauskienė
Lektorė: Lietuvos verslo kolegijos dėstytoja R. Tamoševičienė.

Seminaras „Svarbiausi Lietuvos dvarų meno kolekcijų bruožai“.
Rugsėjo 17 d.
Organizatorė: Šakių ŠPT Neformaliojio suaugusių švietimo koordinatorė T. Vrubliauskienė
Lektorius: Vilniaus paveikslų galerijos vedėja, Vilniaus Dailės akademijos dėstytoja dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė.

Respublikinis seminaras „Įvairaus darbo su jaunimu formos“
Rugpjūčio 23 d.
Organizatorė: Šakių ŠPT Neformaliojio suaugusių švietimo koordinatorė T. Vrubliauskienė
Lektorius: N. Minginis, neformaliojo ugdymo ir jaunimopolitikos mokymų vadovas, nefomaliojo ugdymo asociacijos narys, edukologijos, švietimo politikos ir administravimo magistras.

Mokymai „Sutelktinio finansavimo platformos – kas tai?“
Rugsėjo 22-23 d.
Organizatorė: Šakių ŠPT Neformaliojio suaugusių švietimo koordinatorė T. Vrubliauskienė
Lektorius: Vaidas Jokubaitis, paramos sutelktinio finansavimo platformos susimetam.lt kūrėjas, vystytojas, sertifikuotas projektų vadovas (Prpject Management Professional – PMP), politikos mokslų bakalauras, ekonomikos magistras.

Šakių meno mokyklos kvalifikacijos kėlimo renginys ,,Tarpdalykinis meninio lavinimo integravimas ugdymo procese. Šokis, dailė, muzika.“
2022-10-06
Organizatoriai: R. Valaitienė, Šakių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
E. Martinaitis, Šakių meno mokyklos direktorius.
Lektoriai: A. Butkauskaitė – Sederevičienė, L. Rūgytė, D. Martinaitienė, Šakių meno mokyklos mokytojai.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos kvalifikacijos kėlimo renginys „Kultūrinė – pažintinė kelionė po Lazdijų kraštą“
2022-10-07
Organizatoriai: J. Vizgirdienė, R. Plėšikaitienė, A. Grumulaitienė, A. Ulinskienė, E. Grigošaitis, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojai.
Lektorius – J. Malinauskas, Lazdijų turizmo centro gidas.

Šakių rajono Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro kvalifikacijos kėlimo renginys „Pažink gimtinę ir save. 2022-ieji – Sūduvos metai“
2022-10-07
Programos sudarytoja G. Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja.
Lektoriai: R. Vilkaitienė, J. Basanavičiaus muziejaus edukatorė;
G. Linartaitė, J. Basanavičiaus muziejaus edukatorė;
T. Sušinskas, Paežerių dvaro muziejininkas, gidas.

Seminaras-gerosios patirties pasidalinimo renginys „Jaunimo darbuotojų gera savijauta. Kaip išvengti perdegimo darbe?“
Spalio 7 d.
Organizatorė/lektorė: J. Bernotienė, Šakių r. Kidulių pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja.

Gerosios darbo patirties sklaidos renginys. Šakių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų pažintis su Kardokų Gamtos Mokyklos darželiu ir edukacijomis bei Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio – darželio „Pušelė“ pedagogų patirtimi – „Ilgalaikis ir trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas, jų formos“
Spalio 20 d.
Lektoriai-organizatoriai:
Rūta Galinskienė – direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, Sintautų pagrindinė mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“
Kristina Adomėnienė, edukatorė, Kardokų Gamtos Mokykla – darželis
Gintarė Macevičiūtė, edukatorė, Kardokų Gamtos Mokykla – darželis
Simona Pečkienė, auklėtoja, Kardokų Gamtos Mokykla – darželis
Angelė Paliokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis- darželis „Pušelė“
Inga Kontvainienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos organizuotas kvalifikacijos kėlimo renginys „Su Erasmus+ mes galime daugiau“.
2022-11-09
Rasita Gokdere karjeros specialistė, Šakių r. Švietimo pagalbos tarnyba, dailės, technologijų mokytoja metodininkė, Šakių r. Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras).

Šakių „Žiburio“ gimnazijos organizuotas kvalifikacijos kėlimo renginys „STEM ugdymo veiklos – praktiniam kompetencijų tobulinimui „.
2022-11-25
Organizatoriai: A. Grumulaitienė, R.Kučiauskienė, L. Aštrauskienė, G.Rinkevičius, R.Navickas, J.Jokimaitis, S.Mockienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojai.
Lektoriai: I.Piečiukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, A.Žemaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja.

Šakių rajono metodinės tarybos organizuotas kvalifikacijos kėlimo renginys – edukacinė išvyka: „Mokymasis – tai grožėjimasis gyvenimu“.
2022-11-25
Organizatorės: M. Liukaitienė, Šakių rajono metodinės tarybos pirmininkė, D. Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė, V. Nenortienė (Smalininkų TVM direktoriaus pavaduotoja ugdymui).
Lektoriai: Gina Meškauskienė (ugdymo karjerai specialistė), Edita Jurkšaitienė (profesijos mokytoja, siuvimas), Jolanta Grublienė (profesijos mokytoja, siuvimas), Saulius Svylas (profesijos mokytojas, automobilių gedimų diagnostika), Stasys Zdanavičius (profesijos mokytojas, šaltkalvystė), Alvydas Šimkus (profesijos mokytojas, suvirinimas).

Respublikinė konferencija „Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“.
Lapkričio 30 d.
Organizatoriai: Šakių „Varpo“ pagrindinė mokykla.

40 val. mokymai: „Šiuolaikiniai edukaciniai metodai. STEAM integracija“.
Organizatoriai/lektoriai:

Raimonda Žemaitienė, Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Lina Bakaitienė, Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ meninio ugdymo vyr. mokytoja.
Valda Petrauskienė, Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Inga Sorakienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šakių ŠPT andragogė.
Dialeta Bendoraitienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

„Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje“.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ pedagogės:
Ingrida Zabramskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
Rūta Vaičaitenė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

„Įtraukusis ugdymas integruotų veiklų ir pamokų metu“

Organizatoriai/lektoriai: D. Jazukevičienė, Šakių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė, MB „Lavina LT“ direktorė.

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
Seminaras „Interaktyvių priemonių taikymas ugdyme“

2023 – 02-04.
Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriaus ir Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė ir informacinių technologijų mokytoja Jolita Puidokienė; Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Neringa Motiejaitytė.

Gamtamokslinio ugdymo savaitė: praktinis seminaras „Mes visi – Žemės draugai“

2023 m. kovo13-17 ir 21 d. .
Programos sudarytojai ir lektoriai: Nijolė Urbanavičienė – Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos – muzikos mokytoja;
Alina Damušytė – Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos chemijos – technologijų mokytoja metodininkė;
Agnė Zizaitė – Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja.

Metodinė taryba
Kvalifikacijos kėlimo renginys ,,Administracinių raštų kalba ir stilius“;

2023-03-23
Organizatorė Danutė Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė.

Šakių „Varpo“ mokykla
Atvira integruota chemijos ir gamtos pamoka „Buityje naudojamų medžiagų tirpalų terpių tyrimas“

2023-04-06
Organizatorės Irmina Banevičienė Šakių „Varpo“ mokyklos chemijos vyresnioji mokytoja; Almutė Ščajevienė Šakių „Varpo“ mokyklos gamtos ir biologijos mokytoja – metodininkė.

Atvira integruota muzikos ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoka: „Meilės žinia“

2023-04-06
Organizatorės Ingira Jakienė, Šakių „Varpo“ mokyklos mokytoja metodininkė. Vilma Naujokaitienė, Šakių Varpo“ mokyklos mokytoja metodininkė

Šakių „Žiburio“ gimnazija
Edukacinė kelionė „Vilkaviškio kraštas nuo pasienio iki centro“

2023-04-13
Organizatorė Odeta Vasiliauskaitė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė.

Skip to content