Menu Close

Paslaugos

Šakių ŠPT  paslaugas teikia vadovaudamasi:

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu (skaityti čia);

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatais (skaityti čia):

https://www.sakiuspt.lt/nuostatos/

Įstaigos paskirtis – teikti mokiniui, mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę pagalbą, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimą.

Dėl konsultacijų ir pedagoginio-psichologinio įvertinimo reikia registruotis iš anksto.

Registruojama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 15.45 val.)

telefonu (8 345) 60188 arba el.paštu sakiai.ppt@gmail.com

Skip to content