Šakių ŠPT paskirtis – teikti mokiniui, mokytojui ir (ar) švietimo įstaigai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę pagalbą, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimą

Naujienos

Kaip vertinate Šakių ŠPT teikiamų paslaugų kokybę?

Created with Perfect Survey
Skip to content