Menu Close

Šakių r. Švietimo pagalbos tarnyba

Įstaigos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinės pagalba, ankstyvosios intervencijos programa, konsultavimas ir korekcija

Neformalusis suagusiųjų švietimas

Galimybė asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalyvauti tęstinio mokymosi procese
headset-ico.png

Seminarai, mokymai ir kursai

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose.

Naujienos ir kiti pranešimai

Maloniai kviečiame susipažinti su naujausia informacija apie renginius, konferencijas, seminarus, kursus ir kitais aktualiais įstaigos ir partnerių pranešimais.

Trumpai apie mus

Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius, teikiame ir organizuojame metodinę, informacinę ir konsultacinę pagalbą pedagogams ir kitiems asmenims, kaupiame dalykinę ir mokomąją literatūrą, organizuojame miesto mokinių olimpiadas ir konkursus ir kt., o taip pat teikiame įvairiapusę pagalbą švietimo įstaigoms

Savo veiklą grindžiame Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

course-det-sect1.jpg
Švietimas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

inglis-404.jpg
mentor2.jpg
pexels-tima-miroshnichenko-9572626-scaled.jpg
mentor4.jpg
Aktualu

Įtraukusis ugdymas klasėje

Mokomasis filmukas yra skirtas mokytojams, ugdantiems įvairių gebėjimų, galimybių, ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Filmas atskleidžia įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą klasės ir individualiu mokinio lygmeniu. Mokomajame filme aptariama ugdymo pritaikymas mokiniui, pagalbos mokiniui teikimas; klasės valdymas ir teigiamos atmosferos kūrimas. Mokomajame filme pateikiami konkretūs praktiniai pavyzdžiai bei rekomendacijos.

5/5
Profesionalių specialistų dėka tęsiame bendradarbiavimą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir neformaliojo suaugusiųjų švietime. Tinklaveika vyksta tarp savivaldybių, mokyklų, metodinių būrelių, suaugusiųjų organizacijų. Konsultuoja, rekomenduoja, nukreipia, pataria, motyvuoja naujiems tikslams įgyvendinti.
Neringa Brazauskienė

Mokytoja

Atsiliepimai

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!

Mes nuolat siekiame tobulėti savo srityje, todėl esame labai dėkingi už išsakytą nuomonę, pastabas ir  komentarus. Atsižvelgdami į juos, mes nuolat keliame savo atliekamų paslaugų kokybę, todėl būsime labai dėkingi, jei savo atsiliepimu prisidėsite prie mūsų paslaugų kokybės gerinimo.

Bendradarbiavimas

Partneriai ir projektai

Skip to content