Menu Close

Etikos mokytojų metodinis būrelis

Paskaita „Melagingos naujienos“
2022-03-17

Organizatorė O. Vasiliauskaitė, Šakių rajono etikos metodinio būrelio pirmininkė.
Lektorė J. Laurinaitienė, Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Edukacinė išvyka „Žydų kultūrinis paveldas ir istorija Jurbarke“
2022-04-19
Organizatorė O. Vasiliauskaitė, Etikos metodinio ratelio pirmininkė.
Lektorė – Jurbarko gidė N. Paulikienė.

Skip to content