Menu Close

Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Klausymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžių ugdymas pasitelkiant kūrybiškumą ir informacines technologijas“
2022-03-22
Programos sudarytoja ir lektorė J. Puidokienė, Šakių rajono Plokščių mokyklos – daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja metodininkė ir informacinių
technologijų mokytoja.

Seminaras „Tarimo ir rašymo paraidžiui (spelling-angl.) bei skanduočių ir ritminių pratimų panaudojimas anglų kalbos pamokose skaitymo ir rašymo įgūdžių ugdymui“
2022-03-28
Renginio organizatorė ir lektorė A. Zymonienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja – metodininkė.

„Rajoninis 5 – 6 klasių anglų kalbos raiškiojo skaitymo festivalis – būdas sudominti ir motyvuoti“.

2022-12-14

Organizatoriai ir lektoriai:
Daiva Sabaliauskienė – Šakių „Varpo“ mokyklos  mokytoja metodininkė.
Jolanta Janušaitytė – Šakių „Varpo“ mokyklos  mokytoja metodininkė.
Jūratė Poderienė – Šakių „Varpo“ mokyklos  mokytoja metodininkė.
Rasa Gudaitienė – Šakių „Varpo“ mokyklos vyresnioji mokytoja.
Daiva Mažeikienė – Šakių „Varpo“ mokyklos vyresnioji mokytoja.
Žaneta Kazlauskienė – Šakių „Varpo“ mokyklos vyresnioji mokytoja.

Skip to content