Menu Close

Finansinės ataskaitos

2023 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys III ketv.

2023 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketv.

2023 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

2023 m. finansinių ir biudžeto vyk. ataskaitų rink. 1 ketv.

2022 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022 m. IV ketv.

2022 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022 m. III ketv.

2022 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022 m. II ketv.

2022 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2022 m. I ketv.

2021 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021 m. IV ketv.

2021 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021 m. III ketv.

2021 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021 m. II ketv.

2021 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv.

Biudzeto-samatu-ivyk.-ataskaitos 2021 m. I ketv.

2020 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Finansiniu-ataskaitu-rinkinys-2020m

Biudzeto-samatu-ivyk.-ataskaitos-2020-IV-k

2020 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Finansiniu-ataskaitu-rinkinys-2020-m-III-ketv
Biudzeto-samatu-ivyk.-ataskaitos-2020-III-ketv.

2020 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m II ketv
Biudzeto-samatu-ivyk.-ataskaitos-2020-II-ketv.

2020 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Biudžetinių sąmatų įvyk.ataskaitos 2020 I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.

Biudžetinių sąmatų įvyk.ataskaitos 2020 I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.-1.

2019 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvyk. ataskaitos 2019 IV ketv.

Šakių r. PPT 2019 FA rinkinys (2020m.)

2019 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 III ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m III ketv.pdf

2019 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 II ketv.pdf

Finansinių atsakaitų rinkinys 2019 II ketv.pdf

2019 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 I ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 I ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 IV k..pdf

2019/Šakių r. PPT 2018 finans ataskaitų rinkinys.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 III k..pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 III ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 II k..pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m II ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. atskaitos 2018 I ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 I ketv.pdf

2017 m. finansinės ataiskaitos (IV ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitos IV ketv.pdf

Finansinių atskaitų rinkinys už 2017 metus.pdf

2017 m. finansinės ataiskaitos (III ketvirtis)

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos.pdf

Biudžeto sąmatų įvykdymo atskaitos III ketv.pdf

2017 m. finansinės ataiskaitos (II ketvirtis)

2017 II ketv. finansinės ataskaitos.pdf

2017 II ketv.biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (1).pdf

2017 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

20_VSAFAS_priedas I ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie I ketv ataskaitų.doc

veiklos razultatų ataskaita 2017 I ketv..xls

2016 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Aiškinamasis raštas prie metinių ataskaitų

Apskaitos politikos keitimo įtaka 1.pdf

Apskaitos politikos keitimo įtaka 2.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 1.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 2.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 3.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 4.pdf

Bendroji informacija.pdf

DU ir soc.draudimo sąnaudos.pdf

FBA I d.pdf

FBA II d.pdf

Finansavimo sumos.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Ilalaikio materiaus turto pastaba 1.pdf

Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Įsipareigojimai atsirandantys iš nuomos.pdf

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Nematerialus turtas. Pastaba.pdf

Pinigų srautų ataskaita 1.pdf

Pinigų srautų ataskaita 2.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

2016 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

VSAFAS priedas II ketvirtis

2016 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

VSAFAS priedas II ketvirtis

2016 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content