Menu Close

Veiklos sritys

TARNYBOS VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS

Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Tarnybos švietimo veiklos rūšys:

kitas, niekur nepriskiriamas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

pedagoginės psichologinės paslaugos, kodas 84.12.

 

SEMINARAI:

  • „Specialusis ugdymas: pokyčiai, realijos, perspektyvos“
  • „Nesuvaldomų vaikų netinkamo elgesio priežastys ir korekcijos būdai“
  • „Į pagalbą mokytojui“
  • „Specialiųjų poreikių mokiniai bendro lavinimo mokyklose“
  • „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, taikant inkliuzinio ugdymo idėjas“
  • „Specialiojo ugdymo dalyvių bendradarbiavimo organizavimas bendro lavinimo mokykloje“
  • „Tarnybos ir ugdymo proceso dalyvių partnerystės plėtra“
  • „Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitų ugdymo proceso dalyvių partnerystės plėtros poreikis ir galimybės“
  • „Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas“

TYRIMAI.ppt

Skip to content