Menu Close

Tikybos mokytojų metodinis būrelis

Gerosios patirties sklaidos renginys „Dalindamiesi patirtais įspūdžiai, augame patys ir auginame kitus“
2022-04-19
Organizatorius ir lektorius A.Lostys, Šakių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas.
Lektorės R.Dumskienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytoja metodininkė, S. Norkienė, Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja.

Edukacinė išvyka, skirta Sūduvos metams „Istorinė Kačerginė ir zanavykiškos staigmenos“
2022-05-19
Organizatorius A. Lostys, Šakių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas.
Lektorės R. Dumskienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytoja metodininkė; L. Sinkevičienė, gidė ir edukatorė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Atnaujintos katalikų tikybos programos tarpdalykiniai irintegraciniai ryšiai kitų mokomųjų dalykų kontekste“
2022-10-27
Organizatoriai: A. Lostys, Gelgaudiškio „Šaltinio“ SUC vyr. tikybos mokytojas;
V. Sluoksnaitienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vyr. tikybos mokytoja.
Lektorė D. Kratukienė, Religijos ir Edukologijos mokslų magistrė, katalikų tikybos mokytoja ekspertė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Dievo pedagogika: kaip mus veda Dievas?“ (Gavėnios rekolekcijos Telšiuose)

2023-03-17/19.

Organizatorius: Audrius Lostys – Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro vyresnysis tikybos mokytojas, Šakių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas.
Lektorės Aušra Mizgirienė, Stiubenvilio Pranciškonų universitete (JAV) įgytas teologijos ir katechetikos magistrė, dirba Kretingos parapijoje šeimų pastoracijoje, suaugusiųjų įkrikščioninimo, biblinėskatechezės srityse, Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytoja;
Angelė Joknytė – giesmių autorė ir atlikėja.

Skip to content