Menu Close

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“
2022-03-09
Organizatorės: D. Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė, R. Bublaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos pirmininkė, Šakių rajono lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė, N. Vaičiulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.
Lektoriai: dr. Loreta Vilkienė, Vilniaus universiteto profesorė, asistentė dr.K. Jakaitė – Bulbukienė, A. Valatka, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas, R. Grušienė, Šakių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja.

Akredituota 40 val. programa „Užklasinės veiklos ir neformaliojo švietimo reikšmė siekiant tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių formavimo“
2022-04-05.
Programos sudarytoja ir lektorė D. Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė, R. Bublaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.
Lektorės: N. Vaičiulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;
V. Valuntienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;
V. Jonaitienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja;
V. Adomaitienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytoja;
J. Zokienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytoja;
Ž. Pratusevičienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytoja;
J. Laurinaitienė, Griškabūdžio gimnazijos mokytoja;
N. Motiejaitytė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytoja.

Lietuvių kalbos programa 

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Savarankiško skaitymo galimybės. Susitikimas su rašytoja Daina Opolskaite“
2022-05-20
Organizatorės V. Pašiūnienė ir V. Sodonytė – Jurkšaitienė, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos.
Lektorė D.Opolskaitė.

Edukacinė kelionė „Ievos Simonaitytės gyvenimo keliais“ (lituanistų ir bibliotekininkų bendras renginys).
2022-08-24
Organizatorės: R. Bublaitienė, Šakių rajono lituanistų metodinio būrelio pirmininkė, Šakių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė ir D.Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė.
Lektorės: J. Martinkienė, I. Simonaitytės memorialinio muziejaus filialo vadovė; A. Jackutė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, S. Merliūnas, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojas.

Konferencija „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“

2023-03-02
Organizatorė Rasa Bublaitienė, lektorės: Rita Urnėžiūtė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro darbuotoja, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė; Sigita Sereikienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyriausioji specialistė.

Aprobuotos metodinės priemonės:

Protmūšis „Pakeliaukime po Suvalkiją“.
Autorė D. Orintienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Protmūšis „Mes – sūduviai“.
Autorė D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė.

Viktorina „Lietuvninkais mes esam gimę“.
Autorė N. Motiejaitytė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja.

Paskaita „Dvaras lietuvių literatūroje“.
Autorė D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė.

Paskaita „Melagingos naujienos“.
Autorė J. Laurinaitienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos mokytoja metodininkė.

Integruota pamoka „Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas: jos svarba Europos tapatybei. Ištrauka iš „Pradžios knygos“ apie pasaulio sukūrimą“.
Autorė D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė.

Integruota pamoka „Atminties tema. „Siuntėjas“. I ir II pamoka.
Autorė V. Adomaitienė, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytoja metodininkė.

Integruota pamoka „Giesmių giesmės“ ištraukų analizė ir interpretacija (pasirengimas rašyti esė apie meilę, remiantis Šventojo Rašto motyvais).
Autorė N.Vaičiulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytoja metodininkė.

Integruota pamoka „Ar žmogus bejėgis prieš istoriją: tremties literatūros apibendrinimo pamoka 8 klasėje“
Autorė Jolita Zokienė, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

 

Skip to content