Menu Close

Bendra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio ir pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio metodinė veikla

Seminaras metodinių būrelių nariams „STEAM kūrybiniai darbai“
2022-10-12
Organizatoriai: logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Panemunių MDC Lekėčių skyriaus speciaioji pedagogė Raselė Dumskienė.
Lektorius: Giedrius Vaidelis, Kauno STEAM centro vadovas, Švietimo konsultantas, STEAM vystymo Europos valstybėse darbo grupės narys.

Gerosios patirties pasidalinimo renginys „Netradiciniai ugdymo metodai ir priemonės ugdant šiuolaikinius vaikus“
2022-11-23
Organizatoriai: logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Panemunių MDC Lekėčių skyriaus speciaioji pedagogė Raselė Dumskienė; Lina Sinkevičienė, pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Aurelija Povilaitienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Lukšių V. Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Skip to content