Menu Close

Direktorių pavaduotojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Projekto metodas – geresniems mokinių mokymosi rezultatams: mokyklų patirtis“.
2022-02-08
Alina Staniulienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja.

Konferencija „Projekto „Kokybės krepšelis“ sėkmės istorijos Šakių raj. savivaldybės mokyklose“
2022 – 04 – 13
Organizatorė ir programos sudarytoja A. Staniulienė, Šakių savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Šiuolaikinės mokyklos veiklų dermė, siekiant organizacijos ir kiekvieno mokinio pažangos“

2023 -03-01
Lektorės: B. Adomavičienė, Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, A. Černevičienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja, I. Piečiukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduoja, V. Frančiakienė, Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja, A. Staniulienė, Lukšių V. Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja.

Skip to content