Menu Close

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Respublikinis specialiųjų poreikių turinčių mokinių projektas „Jie nešė šviesą ant pečių“, skirtas Knygnešio dienai paminėti (VI etapas – „Laiškas knygnešiui“)
2022-01-03
Organizatoriai: Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, Lionė Gabartienė, Ilona Ignatavičienė, Genė Žilinskienė.

Respublikinė specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių virtuali darbų paroda „Mano mylimiausias gyvūnas“.
sausis – balandis
Organizatoriai: Gelgaudiškio „Šaltinio” specialiojo ugdymo centras, Gileta Jurkšienė, Jūratė Žilinskienė, Rasa Misevičienė, Edita Mikalauskienė.

Respublikinė  SUP turinčių  mokinių paroda „Margučių margutis“.
vasaris, kovas, balandis
Organizatoriai: Gelgaudiškio „Šaltinio” specialiojo ugdymo centras, Lionė Gabartienė, Ilona Ignatavičienė, Genė Žilinskienė.

Tarptautinis projektas – paroda „Spalvoti žodžiai mamai“.
gegužė
Organizatoriai: Gelgaudiškio „Šaltinio” specialiojo ugdymo centras, Gelgaudiškio SUC mokytojos logopedės metodininkės Aldona Virbauskienė, Rasa Misevičienė ir Jūratė Žilinskienė.

Respublikinis turizmo festivalis.
birželis
Organizatoriai: Gelgaudiškio „Šaltinio“  SUC, Sidona Mikštienė, Ilona Ignatavičienė, Genė Žilinskienė, Lionė Gabartienė.

Skip to content