Menu Close

Dailės mokytojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Gabių mokinių kūrybinės dirbtuvės“
2022-02-24
Programos sudarytojai:
Renginio organizatorė Lina Smilgiuvienė, Šakių „Varpo“ mokyklos dailės mokytoja metodininkė.
Lektoriai: Mindaugas Pauliukas, Šakių meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas;
Lina Endriukaitienė, Griškabūdžio gimnazijos dailės mokytoja metodininkė;
Birutė Adomavičienė, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.

Paroda „Tapyba – spalvų ir laisvės pojūtis“
2022-04-24
Organizatorė L. Smilgiuvienė, Šakių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Lektorė L. Endriukaitienė, Griškabūdžio gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys ,,Keistos ir mįslingos dailininkų gyvenimo ir jų kūrinių istorijos“
2022-05-10
Organizatorė L. Smilgiuvienė, Šakių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Lektorė L. Rūgytė, Šakių rajono meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė.

Kvalifikacijos renginys „MENO DIENA. Gamtos grožio stebėjimas, analizavimas ir praktinė veikla netradicinėje kūrybinėje aplinkoje“
2022-06-09
Organizatorė ir programos sudarytoja L.Smilgiuvienė, Šakių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

Skip to content