Menu Close

Antrosios užsienio kalbos mokytojų metodinis būrelis

Gerosios patirties sklaidos renginys „Gabių mokinių „pamatymas“ ir ugdymas“
2022-02-10
Organizatorė ir lektorė: M. Liukaitienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė.
Lektoriai: T. Gaudinskienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė;
T. Kymantienė – „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;
I. Dimšaitė-Cirtautienė – Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Gerosios patirties sklaidos renginys „Europos tautų kultūros panašumai, tradicijos, papročiai, padedantys bendrauti užsienio kalba, stiprinantys mokinių komunikacinę kompetenciją“.
2022-03-17
Organizatorė M.Liukaitienė – Šakių rajono antrųjų užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Lektorės: M. Balaševičienė – „Varpo“ mokyklos vokiečių k. mokytoja metodininkė;
T. Kymantienė – „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;
I. Ižganaitienė – Griškabūdžio gimnazijos rusų k. vyr. mokytoja;
J. Bataitienė – Šakių „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Gerosios patirties sklaidos renginys „Gabių ir talentingų mokinių ugdymas“
2022-04-12
Organizatorė R. Dabašinskienė – Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos rusų ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.
Lektorės A. Staniulienė – Lukšių V.Grybo gimnazijos rusų kalbos vyr. mokytoja;
A. Vaičiūnienė – „Varpo“ mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Advento/ Kalėdų tradicijos ir simboliai Europos šalių etninės kultūros kontekste“.

2022-12-08

Lektorės: Margarita Balaševičienė – „Varpo“ mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
Alma Vaičiūnienė – „Varpo“  mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

Skip to content