Menu Close

Metodinė veikla 2022 m.

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos vykdyta metodinė veikla 2022 m.

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginiai

Šakių rajono pedagogų metodinių būrelių veikla 2022 m.

Metodinis būrelis Pirmininkas Mokykla
Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
A. Cibulskienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis
B. Šalkauskienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Biologijos ir chemijos  mokytojų metodinis būrelis
R. Glinskienė Sintautų pagrindinė mokykla
Dailės  mokytojų metodinis būrelis
L. Smilgiuvienė Šakių „Varpo“ mokykla
Direktorių pavaduotojų metodinis būrelis
A. Staniulienė Lukšių Vinco Grybo gimnazija
Ekonomikos, verslumo mokytojų ir karjeros koordinatorių metodinio būrelis
D. Palukaitienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Etikos mokytojų metodinis būrelis
O. Vasiliauskaitė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Fizikos mokytojų metodinis būrelis
I. Žilaitienė Kidulių pagrindinė mokykla
Geografijos mokytojų metodinis būrelis
E. Karpavičienė Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos gimnazija
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis
A. Povilaitienė Lukšių Vinco Grybo gimnazija
Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
G. Rinkevičius Šakių „Žiburio“ gimnazija
Istorijos mokytojų metodinis būrelis
V. Jonaitienė Gelgaudiškio pagrindinė mokykla/ Lekėčių mokykla – daugiafunkcis centras
Fizinio lavinimo mokytojų metodinis būrelis
I. Račiukaitienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
R. Dumskienė Panemunių mokykla – daugiafunkcis centras
Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis
R. Bublaitienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Matematikos mokytojų metodinis būrelis
I. Tamulaitienė Griškabūdžio gimnazija
Muzikos mokytojų metodinis būrelis
L. Bakaitienė Lukšių Vinco Grybo gimnazija
Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis
L. Sinkevičienė Griškabūdžio gimnazija
Psichologų metodinis būrelis
J. Stankaitytė Šakių „Varpo“ mokykla
Antrosios užsienio  kalbos mokytojų metodinis būrelis
M. Liukaitienė Šakių „Žiburio“ gimnazija
Socialinių pedagogų metodinis būrelis
A. Kasparavičienė Šakių lopšelis-darželis „Berželis“
Technologijų (mot.) mokytojų metodinis būrelis
R. Gokdere Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras
Technologijų (vyr.) mokytojų metodinis būrelis
R. Laurinaitis Griškabūdžio gimnazija
Tikybos mokytojų metodinis būrelis
A. Lostys Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras
Bendra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio ir pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio metodinė veikla

Šakių rajono metodinę tarybą sudaro metodinių būrelių pirmininkai. Šakių rajono metodinės tarybos pirmininkė Margarita Liukaitienė

Skip to content