Menu Close

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba tapo LSŠA nare

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) Valdybos narių sprendimu Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba nuo 2023 m. gegužės 15 d.  yra priimta LSŠA nariu – juridiniu asmeniu. Pagal LSŠA įstatus visi nariai  priklauso teritoriniams Skyriams. Skyrių veiklas koordinuoja ir informacijos sklaidą vykdo Valdybos patvirtinti koordinatoriai.  Mūsų organizacija priskiriama Marijampolės krašto Skyriui. Skyriaus koordinatorė – Roma Koncevičienė.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos tinklapyje rašoma:

„Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Misija:

Mes, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos bei kitų šalių suaugusiųjų švietėjais ir institucijomis, telkiame pavienius asmenis bei įvairių organizacijų narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių plėtotei.

Savo veiklą grindžiame:

  • Atvirumu idėjoms, iniciatyvoms ir patirčiai
  • Atsakingu ir geranorišku darbu komandoje
  • Rezultatyvumu, t.y. darbo atlikimu sutartu laiku ir suderinta forma

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) įkurta 1992 metų vasario 22 dieną.

2023 metais LSŠA yra 81 fizinis narys ir 29 juridiniai nariai.

LSŠA yra Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos (liaudies mokyklos) steigėja.

Narystė kitose organizacijose

2023 metų pradžioje LSŠA buvo 81 fizinis narys ir 29 juridiniai nariai.

LSŠA yra Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos (liaudies mokyklos) steigėja.

LSŠA  sveikina Šakių ŠPT bei tikisi gero ir abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo!

Kontaktinis asmuo ryšiams tarp Šakių ŠPT ir LSŠA  – Šakių ŠPT neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Birutė Šalkauskienė

 

Daugiau informacijos apie LSŠA .

Skip to content