Menu Close

Konferencijos, seminarai, mokymai, pranešimai…

KONFERENCIJOS, SEMINARAI, MOKYMAI, PRANEŠIMAI…

Mūsų Tarnybos komandos specialistės ne tik dalyvavo konferencijose, seminaruose, mokymuose, bet ir pačios vedė seminarus, skaitė pranešimus. „Specialiojo ugdymo dalyvių bendradarbiavimo organizavimas bendro lavinimo mokykloje“ (2009), „Tarnybos ir ugdymo proceso dalyvių partnerystės plėtra“ (2010), „Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitų ugdymo proceso dalyvių partnerystės plėtros poreikis ir galimybės“ (2011), „Nesuvaldomų vaikų netinkamo elgesio priežastys ir korekcijos būdai“(2012), „Specialusis ugdymas: pokyčiai, realijos, perspektyvos“ (2013) ir kt.

Keletas akimirkų iš įvairių įvairiausių renginių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje).

Konferencijoje Palangoje dayvavo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė ir Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė

Susitikimas su švietimo įstaigų socialiniais pedagogais Šakių rajono savivaldybės salėje „Kompleksinė pagalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Šakių rajono savivaldybėje”.  Pranešėja –  rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė.

Švietimo įstaigų specialistės mūsų Tarnyboje klausosi gyd. L. Adomaitenės pranešimo „Kompiuteris ir vaikas”.

Vaiko gerovės komisijos Pirmininkų pasitarime logopedė A. Maziliauskienė skaito pranešimą „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai. Pokyčiai klasifikacijoje”.

Psichologės Z. Skaisgirienė pranešimas švietimo įstaigų specialistėmis  „Netinkamąs vaikų elgesys ir jo tikslai, netinkamo elgesio korekcija”.

„Specialiojo ugdymo aktualijos”. Pranešėja J. Zakarevičienė (Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje).

Mamos mokėsi kalbėti ir klausytis savo vaikų kartu su Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe A. Jakavičiene.

Tėvų mokymo grupėje „Vietoje pliaukštelėjimų“ tėvai diskutuoja, kaip su meile ir pagarba apibrėžti vaikui ribas. Mokymus veda Tarnybos psichologė A. Jakavičienė

Po seminaro (Vokietijoje) dar suspėjome aplankyti ir BMW muziejų…

Švietimo įstaigų vadovai dalijasi darbo patirtimi Anykščiuose (Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje).

Su pačiais naujausiais teisiniais dokumentais (apie specialųjį ugdymą) Švietimo įstaigų vadovus supažindino Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė

Tarnybos specialistės  (logopedė A. Maziliauskienė, spec. pedagogė J. Zakarevičienė ir psichologė A. Jakavičienė) Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje.

Labai gausiai, tiesiog pilnutėlė salė, susirinko pedagogų, tėvelių, į Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnaziją, norėdami išgirsti visas specialiojo ugdymo naujoves.

Lietuvos Pedagoginių psicologinių tarnybų Vadovų asociacijos suvažiavimas vyko 2013-03-22 dieną Rokiškyje. Suvažiavime išklausėme SPPC direktoės I. Čižienės specialų pranešimą „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtros perspektyvos”.

Suvažiavimo darbe, aptariant pačias aktualiausias Tarnybų problemas, dalyvavo ir Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė.

Prieš seminarą Čekijoje, prie mokyklos paradinio įėjimo visa grupė Šakių rajono švietimo įstaigų vadovų su mokyklos administracija.

Po seminaro „Tęstinio mokymo aspektai Čekijos švietimo sistemoje” apžiūrime mokyklos kabinetus vienoje iš Čekijos mokyklų

Pedagoginės psichologinės tarnybos komandą svetingai pasitiko Paluobių pagrindinės mokyklos pedagogai.

Šioje mokykloje vedėme paskutinį seminarą šiais, 2013 mokslo metais.

Skip to content