Registracija į renginius

Apie norimus lankyti mokymus, seminarus, skaitykite įstaigos mėnesio veiklos planuose. Dėl registracijos į renginius, prašome kreiptis į Tarnybos andragoges, kurios Jums atsiųs registracijos nuorodą:

Andragogė Inga Sorakienė – atsakinga už ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinį būrelį el. p.: inga.sorakiene@gmail.com, tel. nr.: 8 662 21465.
Andragogė Danutė Aniulienė – atsakinga už metodinių būrelių (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, logopedų ir specialiųjų pedagogų) veiklą, el. p.: danuuttee@gmail.com, tel. nr.: 8 614 21689.

Rašykite, skambinkite, klauskite.

Skip to content