Menu Close

Pirmoji švietimo mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000128267 „Mokome, mokomės ir dalijamės/ Learn, teach and share“ išvyka

Rugsėjo 25 – 30 dienomis Šakių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė
Birutė Šalkauskienė ir Šakių Trečiojo amžiaus universiteto anglų kalbos fakulteto mokytoja Ilona Martinkaitienė
dalyvavo mokymosi projekte ERASMUS+KA1 Italijoje, Umbrijos regione, Foligno mieste. Projekto pavadinimas:
„Suaugusiųjų švietimas – mokome, mokomės ir dalijamės/ Learn, teach and share“. Mokymosi kursų tema „Žemos
kvalifikacijos suaugusiųjų įtraukimas į švietimą“.
Savo pažintį pradėjome nuo apsilankymo EGINA – Europos tarptautinėje stipendijų Akademijoje. Įkurta akademija
2012 metais, šiuo metu vykdo 75 aktyvius projektus ne tik Italijoje, bet ir už jos ribų. Viena iš šios Akademijos
vykdomų programų – suaugusiųjų švietimas. Įvairiuose skyriuose dirba daugelio sričių specialistai: koordinatoriai,
administratoriai, projektų kūrėjai (didžiausia grupė), menedžeriai, komunikacijos specialistai. Akademijoje dirba ir
patirties semiasi studentai, praktikantai (tame tarpe ir iš užsienio šalių). Kiekvieną liepos mėnesį organizuojami
renginiai jaunimui. Taip pat atvyksta jaunimas iš visos Europos. Programos vykdomos ne tik Europos šalims, bet ir
Lotynų Amerikos, Indijos. Vienas iš vietinių projektų vadovų vykdo projektą UPGRADE – skaitmeninių įgūdžių
tobulinimas suaugusiems įsidarbinimui, arba persikvalifikavimui. Dalyvauja žmonės nuo 18 iki 65 metų. Sužinojome
labai daug naujo, susipažinome su projektų kūrėjais ir jų darbo metodais.
Taip pat lankėme La Tenda komunoje (kooperatyve). Čia kartu gyvena ir mokosi įvairaus amžiaus žmonės, turintys
problemų su alkoholiu, narkotikais, kitomis priklausomybėmis. Komuna veikia nuo 2003 metų ir padeda kiekvienam
žmogui sugrįžti į pilnavertį gyvenimą, susirasti darbą, atkurti nutrauktus socialinius ryšius ar sukurti naujus. Darbas
vyksta grupėse (mažiausiai 3 žmonės). Tikslinės komunos gyventojų amžiaus grupės nuo 14 iki 35 metų. Komunos
darbas lyginamas su Orkestru – kur visi instrumentai turi „griežti“ negadindami bendro kūrinio skambesio.
Išvykos metu lankėmės Foligno miesto užimtumo centre (darbo biržoje). Umbrijos regione veikia 5 tokie užimtumo
centrai. Administracijos atstovai supažindino mus su centro struktūra, užimtumo problemomis regione. Sužinojome,
kad užimtumo centras nuo 2000-jų metų aktyviai bendradarbiauja su Vokietijos kolegomis, o nuo 2001 metų
Vokietijoje semiasi patirties. Užimtumo centro darbuotojai padeda žmonės rasti darbus, aktyviai bendradarbiauja su
verslo atstovais, darbdaviais. Įdarbinimo tinklas Italijoje – regioninis ir nacionalinis. Tinklas užtikrina, kad būtų
efektyviai naudojama darbo jėga, kad žmonės turėtų tokias pačias įdarbinimo sąlygas ir pan. Taaip pat vykdoma
darbo paieška ir užsienio valstybėse.
Lankėmės ATLAS centre, kur teikiami Dailės terapijos seansai suaugusiems ir vaikams. Susipažinome, kaip veikia
meno terapija, vyko praktinis piešimo užsiėmimas, eksperimentavome su specialia programine įranga, kalbėjome
apie tokių technologijų taikymą suaugusiųjų švietime. Sužinojome, kad organizuojami susitikimai su vaikais
mokyklose, kad meno terapijos pagalba būtų galima lengviau integruotis bendraamžių grupėse.
Dar vienas susitikimas vyko LOKOMOTYVA Kooperatyve. Tai nepelno siekianti organizacija, dirbanti tiek su vaikais,
tiek su problemų turinčiais paaugliais, imigrantais ir pagyvenusiais žmonėmis. Kooperatyvo veikla labai plati, su ja
mus supažindino direktorius Stefanas – jis koordinuoja suaugusiųjų švietimą. Pokalbis vyko labai šiltoje aplinkoje prie
kavos puodelio, pasidalinome mintimis apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje, diskutavome. Bet daugiau klausėme ir
sėmėmės patirties iš žmonių, kurių darbo patirtis suaugusiųjų švietime tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį.
Kelionę vainikavo išvyka į Asyžių. Asyžius – miestas Italijoje Umbrijos regione. Pakeliui aplankėme Santa Marija degli
Angeli bažnyčią ir jos teritorijoje esantį rožių sodą. Asyžius nustebino savo didingu ir nenusakomu grožiu. Mieste yra
gimęs Šv. Pranciškus Asyžietis, pranciškonų vienuolių ordino įkūrėjas. Aplankėme garsiausią šio miesto vietą – Šv.
Pranciškaus Asyžiečio baziliką. Taip pat sužinojome, kad teritorija (kaip ir bazilika) priklauso Vatikanui.  Kelionė paliko labai
gerus įspūdžius, daug pamatėme, sužinojome, patyrėme.

 

Skip to content