Tikybos mokytojų metodinis būrelis

Gerosios patirties sklaidos renginys „Dalindamiesi patirtais įspūdžiai, augame patys ir auginame kitus“
2022-04-19
Organizatorius ir lektorius A.Lostys, Šakių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas.
Lektorės R.Dumskienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytoja metodininkė, S. Norkienė, Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja.

Edukacinė išvyka, skirta Sūduvos metams „Istorinė Kačerginė ir zanavykiškos staigmenos“
2022-05-19
Organizatorius A. Lostys, Šakių rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas.
Lektorės R. Dumskienė, Šakių rajono Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytoja metodininkė; L. Sinkevičienė, gidė ir edukatorė.

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Atnaujintos katalikų tikybos programos tarpdalykiniai irintegraciniai ryšiai kitų mokomųjų dalykų kontekste“
2022-10-27
Organizatoriai: A. Lostys, Gelgaudiškio „Šaltinio“ SUC vyr. tikybos mokytojas;
V. Sluoksnaitienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vyr. tikybos mokytoja.
Lektorė D. Kratukienė, Religijos ir Edukologijos mokslų magistrė, katalikų tikybos mokytoja ekspertė.

Skip to content