Technologijų (mot.) mokytojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Mokyklos organizacinės kultūros ir mokinių pasiekimų sąveika“.
2022-06-10
Programos sudarytoja ir lektorė R. Gokdere, Šakių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Lektoriai: J. Puidokienė Šakių r. Plokščių mokyklos – daugiafunkcio centro anglų k. mokytoja metodininkė;
I. Dirvelienė, Šakių r. Plokščių mokyklos – daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Skip to content