Direktorių pavaduotojų metodinis būrelis

Kvalifikacijos kėlimo renginys „Projekto metodas – geresniems mokinių mokymosi rezultatams: mokyklų patirtis“.
2022-02-08
Alina Staniulienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja.

Konferencija ,,Projekto ,,Kokybės krepšelis“ sėkmės istorijos Šakių raj. savivaldybės mokyklose“
2022 – 04 – 13
Organizatorė ir programos sudarytoja A. Staniulienė, Šakių savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė.

Skip to content