Bendra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio ir pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio metodinė veikla

Seminaras metodinių būrelių nariams „STEAM kūrybiniai darbai“
2022-10-12
Organizatoriai: logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Panemunių MDC Lekėčių skyriaus speciaioji pedagogė Raselė Dumskienė.
Lektorius: Giedrius Vaidelis, Kauno STEAM centro vadovas, Švietimo konsultantas, STEAM vystymo Europos valstybėse darbo grupės narys.

Gerosios patirties pasidalinimo renginys „Netradiciniai ugdymo metodai ir priemonės ugdant šiuolaikinius vaikus“
2022-11-23
Organizatoriai: logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Panemunių MDC Lekėčių skyriaus speciaioji pedagogė Raselė Dumskienė; Lina Sinkevičienė, pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Aurelija Povilaitienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Lukšių V. Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Skip to content