Menu Close

„Mes saugom tautiškumo pynę, kurią senoliai mums supynė“

Gegužės 23 d.,  Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui  Rūta Galinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Vilija Butikienė, Roma Knezevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Daniliauskienė, mokytojo padėjėja Ingrida Zablackienė, meninio ugdymo mokytoja Aida Rėčkuviene, kartu su Šakių  kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinio Sintautų kultūros salės vadove Vida Čeplevičiene, kultūrinių renginių organizatore Rūta Bučinskaite–Janulaitiene, Sintautų folkloro ansamblio „Santaka“ vadove Jūrate Navickiene, Šakių viešosios bibliotekos Sintautų padalinio bibliotekininke Jolanta Murauskiene, suorganizavo renginį „Mes saugom tautiškumo pynę, kurią senoliai mums supynė“, sukvietę Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojus ikimokykliniam ugdymui.

Sveikinimo žodį tarė Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas bei Sintautų pagrindinės mokyklos direktorius Romualdas Vadluga.

Renginio vedančioji Rūta Galinskienė, akcentavo  tautiškumo svarbą šiuolaikiniame gyvenime, jo reikšmę lietuvių liaudies dainose. Dainomis apie Lietuvą, menine kompozicija, programėlę, pradėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai. Vėliau, „tautiškumo pynę “pynė Sintautų folkloro „Santakos“ kolektyvas. Nuskambėjus P. Vaičaičio dainai “Lakštingalėlė“, visus tęsti renginį kvietė Sintautų dainiaus poeto Prano Vaičaičio muziejuje. Su poeto gyvenimu ir jo kūryba supažindino Rūta Bučinskaitė – Janulaitienė ir Jolanta Murauskienė.

Pagerbdami P. Vaičaičio atminimą, prie paminklo poetui, renginio dalyviai padėjo gėlių.

Vėliau,kultūrinių renginių organizatorė Rūta Bučinskaitė – Janulaitienė,pakvietė visus vėl į kultūros salę, kurpravedė edukaciją apie avių vilnos paruošimą, verpimą senoviniu verpimo rateliu, supažindino su lietuvių tautiniu kostiumu.Įdomu buvo klausytis pasakojimo apie audimo stakles, o dar įdomiau – pabandyti austi. Viešnios mielai dalyvavo juostelių audimo edukacijoje.

Džiaugiamės Sintautų miestelio įstaigų  bendruomeniškumu.

Lietuvių liaudies patarlė sako: „Daug rankų, didelę naštą pakelia“.

 

                                                                            Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Rūta Galinskienė

Skip to content