Laisvos darbo vietos

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

– koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

– formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

– rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

– kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

– vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

– inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

– viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

– organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

– kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

– tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šakių ŠPT projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

– vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

– koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

– bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

– turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

– mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Atrankos data – 2023 m. kovo 15 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (0,75 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Atrankos data – 2023 m. kovo 15 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško Neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus (0,25 et.)

Darbo pobūdis:

– koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

– formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

– rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

– kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

– vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

– inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

– viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

– teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

– organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

– kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

– tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

– dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Šakių ŠPT projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

– vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

– koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

– bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

Reikalavimai kandidatui:

– Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

– turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

– mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

Privalumai:

 • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas,
 • gebėjimas dirbti komandoje,
 • komunikabilumas, iniciatyvumas,
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.

Preliminari atrankos data – 2023 m. sausio 12 d.

Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (1 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 6 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Preliminari atrankos data – 2023 m. sausio 11 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

 

 

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo (1 et.)
Darbo pobūdis:
Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar/ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.
Reikalinga patirtis dirbant su metodikos:
RAVENO, WASI, WISC-III LT, DISC, WAIS, Achenbacho, Bender-Geštalt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. gyvenimo aprašymą (CV);
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 10 d. Dokumentus galima pristatyti į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą, Šaulių g. 20, LT-71118, Šakiai, arba siųsti skenuotus el. paštu: sakiai.ppt@gmail.com.
Preliminari atrankos data – 2022 m. birželio 17 d.
Kontaktai dėl išsamesnės informacijos: Tel. Nr.: 8 345 60188, el. paštas: sakiai.ppt@gmail.com

Skip to content