Menu Close

Gerosios patirties pasidalinimo nuotolinis seminaras „Pedagogų sukurtos mokymosi priemonės“

Rajono pedagogai aktyviai dalyvauja Švietimo pagalbos tarnybos organizuojamoje veikloje. Visi mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai dalinasi gerąja patirtimi su kitų metodinių būrelių nariais apie pavykusias veiklas, metodikas, naujoves. Šių mokslo metų pradžioje, ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio  ugdymo ir specialiųjų pedagogų-logopedų metodinių būrelių pirmininkų pirmajame susirinkime buvo aptartos minėtų būrelių silpnybės ir stiprybės, išryškintos tam tikros būrelių tradicijos. Kilo idėja pasidalinti gerąją darbo patirtimi tarpusavyje.

Lapkričio 4 dieną Šakių rajono specialieji pedagogai-logopedai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai Zoom platformos pagalba dalinosi patirtimi apie pačių sukurtas mokymosi priemones. Tai buvo aktyvų mokymąsi skatinantis seminaras, padedantis mokymų dalyviams  susipažinti su kolegų susitarimais, sukurtomis ugdymosi priemonėmis ir jų kūrimo būdais bei panaudojimu, efektyvumu prasmingam ir kūrybingam mokinių ugdymui. Pristatytos priemonės  išbandytos praktinio darbo metu su skirtingo amžiaus ir įvairių sutrikimų turinčiais mokiniais.

Sukurtas mokymosi priemones pristatė net 8 pedagogės. Buvo gilinamasi į bendrus susitarimus, susipažinta su programavimu pradiniame ugdyme naudojant programą „Xlogo“. Pristatytas priemonių kūrimas  naudojant užduočių kūrimo programas „Wordwall“,  „Flippity“, „Learningapps“, „Genial.ly“. Pasidalinta sukurtomis priemonėmis, skirtomis mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymui. Pedagogės dalinosi mokinių motorikos, kūno laikysenos, galių pažinimo, atsipalaidavimo po fizinių ir psichinių krūvių lavinimui skirtais kubais ir kinestetinėmis ugdymosi galimybėmis. Susipažinta su  e-knygų kūrimu naudojantis  interaktyvia priemone „Storyjumper“.

Tikimės, kad įgiję naujų žinių, pedagogai gebės geriau parinkti tinkamus priemonių kūrimo būdus atsižvelgiant į individualius mokinių ir ugdytinių poreikius, didės  pedagogų savivertė plečiant skaitmeninių ir kitų priemonių panaudojimo galimybes, aktyvės pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas.

Skip to content